skládka odpadu

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Veľké Zálužie
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 5

Identifikácia záťaže