skládka odpadu

  • Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, obec Nová Ves nad Váhom
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ:
  • Body: 5

Identifikácia záťaže