Pačérok

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Kolárovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže