skládka TKO

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Komárno, obec Modrany
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 9

Identifikácia záťaže