hnojisko pri Ponickej jaskyni

  • Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, obec Poniky
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Setová
  • Body: 13

Identifikácia záťaže

Ochrancovia prírody

Skládka je hnojisková. Je mimo obytnej zóny neďaleko dediny, pri salaši. Od dediny ju delí vrch Drienok. Je z neho pekný výhľad na Nízke Tatry. Má betónové dno aj ohradená je betónovými zábranami. Hnoj sa tam už neuskladňuje. Odvážali tam odpad z blízkeho družstva. Blízko sa nachádza prírodná pamiatka Ponická jaskyňa. Ďalej je prírodná rezervácia Plavno. Ide o bukové lesy s pralesovým charakterom. Pavno patrí aj do územia Natura 2000.

Ochrancovia prírody

Staré nepoužívané hnojisko. Nebezpečné je z dôvodu popraskaných betónových panelov a možných prepadlísk. Rastie tam trsť a tvorí sa tam bahno.