skládka pri JRD

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza asi 350 metrov od obce Jablonov, po ceste k obci Spišské podhradie. Chvíľu sme blúdili, pretože súradnice ukazovali do areálu firmy, no EZ je za ňou. Je zarastená trávou a vidno, že sa zasypáva. Skládka sa skladá z PET fliaš, textilu, igelitov, plastov, gumy....