skládka Pustá lúčka

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Jablonov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Špeciálna základná škola, Krompachy

Skládka komunálneho a stavebného materiálu.

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na západ od centra obce Jablonov. Nachádza sa tam stavebný materiál - tehly, piesok, plechy, plasty, kusy betónu, vedrá od farieb a pneumatiky...