skládka Stredné pole

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Korytné
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza veľmi blízko obce Korytné. Nachádzajú sa tam rôzne polystirény, plasty, kartóny, pneumatiky, vedrá a kusy betónu.

Tajkáči

Skládka sa nachádza na konci obce na pravej strane cesty smerom do Poľanoviec. Brehy potoka sú zasypané odpadom.