skládka Dlhé Stráže

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Levoča
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Záhadná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Rtím

Skládka sa nachádza za mestom Levoča. Je k nej vybudovaná prístupová cesta napájané z E18 opatrená závorou, ktorá však v deň našej návštevy bola otvorená. Skládka je oplotená. Poniže sa nachádza Motorest. Neďaleko mal ovčiar košiare s ovcami.

Tajkáči

Bývalá skládka je rekultivovaná, objekt je oplotený, v okolí sa nenachádza žiaden odpad.