skládka Pri mlyne

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Levoča, obec Poľanovce
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na juhu od centra obce Poľanovce, skladá sa z plastov, kusov dreva, vedier, kobercov, pneumatík, kovových súčiastok...

Tajkáči

Na brehu potoka sú vybágrované hlboké jamy, ktoré sa postupne zasypávajú odpadom. Nachádza sa tu komunálny odpad, stavebný odpad. Odpad sa nachádza aj v okolí, na brehoch potoka.