hnojisko Nad Váhom

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Hybe
  • Druh: Hnojisko
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Hnojisko sa nachádza oproti skládke Kráľová 1, vľavo vedľa poľnej cesty vedúcej z obce Hybe. Podklad je spevnený, okolo postavený betónový múr. Počas mapovania sa hnojisku nachádzalo len malé množstvo hnoja. Nachádza sa v území medzi ochrannými pásmami TANAP-u a NAPANT-u.

Snežienky

Hnojisko sa nachádza oproti skládke Kráľová 1, vľavo vedľa poľnej cesty vedúcej z obce Hybe. Podklad je spevnený, okolo postavený betónový múr. Počas mapovania sa hnojisku nachádzalo len malé množstvo hnoja. Nachádza sa v území medzi ochrannými pásmami TANAP-u a NAPANT-u.