skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Beloveža
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

Skládka sa nachádza na kraji obce, asi 50 m od futbalového štadióna. Obsahuje množstvo pevného komunálneho odpadu, ktorý denne pribúda. Sú tu plasty, stavebný odpad, koberce, pneumatiky, lieky, nádoby od chemikálií a olejov, hračky, ale aj drevo z domácností. Skládka je na kopci, z ktorého sa ťahá asi 20 m dole svahom.