skládka Kráľová 1

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Hybe
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza v členitom reliéfe ( mierny svah ) nad obcou Hybe. Je zrekultivovaná pravdepodobne len zahrnutím a v súčastnosti zarastená. Miestami vytŕča starý odpad, viditeľné sú aj nové vývozy. Nachádza sa v území medzi ochrannými pásmami TANAP-u a NAPANT-u.