skládka III

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Kráľova Lehota
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vpravo od cesty vedúcej z Kráľovej Lehoty do Svarína. Jej časť je oplotená a uzatvorená, zvyšná časť sa rozkladá mimo oplotenia. Nachádza sa tu rôzny komunálny odpad, stavebný odpad, aj odpad biologický. Skládka sa nachádza v ochrannom pásme NAPANT-u.