skládka Kruhy

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Kokava
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o rekultivovanú skládku odpadu, ktorá sa nachádza priamo v obci Liptovská Kokava, vedľa obývaných rodinných domov v mierne svahovitom teréne. Je podľa nás zahrnutá a prekrytá zeminou. Skládka sa nachádza v ochrannom pásme TANAPu. Je označená značkou s nápisom Zákaz sypania smetí.

Greenpeaces

Sanovaná skládka sa nachádza na svahovitom teréne. Je označená tabuľou so zákazom sypania odpadu, čo sa viditeľne dodržiava.