skládka Lužnica

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Porúbka
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Ide o sanovanú skládku odpadu, ktorá sa nachádza priamo v obci Liptovská Porúbka, na jej konci, v rovinatom teréne. Z jednej strany je ohraničená riekou Váh, z druhej starou cestou z tejto obce do Kráľovej Lehoty, pod jej úrovňou. Je od cesty uzavretá závorou, nachádza sa v ochrannom pásme NAPANT-u.