skládka Pri Váhu

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže

Snežienky

Lokalita sa nachádza na ľavej strane od rieky Váh, od ktorej ho oddeľuje cesta. Ide o zrekultivovanú environmentálnu záťaž, napriek tomu sú na nej viditeľné zvyšky rôzneho komunálneho odpadu - pneumatiky, plasty....