skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Dubinné
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 11

Identifikácia záťaže

Mudrlanti

EZ sa nachádza nad obcou Dubinné. Prístupová cesta ku skládke je zabezpečená rampou. Skládka leži na viacerých ohniskách na ľavo od prístupovej cesty v hlbokej užľabine oproti cintorínu. Komunálny odpad pozostáva s pneumatík, plastových a kovových nádob a stavebného odpadu.