skládka Pod brehom

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Pribylina
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza vpravo od cesty 537, ktorá smeruje z Vavrišova do Pribyliny ( prvá odbočka vpravo po príchode do Pribyliny ). Ide o zrekultivovanú skládku - bola pravdepodobne len zahrnutá. Smeruje od poľa smerom k rieke Belá, vytvára jej breh. Je zarastená hustým trávnatým porastom a nízkymi stromami.