skládka JRD

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Vavrišovo
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa rozkladá po oboch stranách cesty nad bývalým JRD, na ľavej strane je zahrnutá, s minimálnym množstvom nového odpadu. V tomto rovinatom teréne je na jej okraji uskladnené drevo. Na pravej strane je ohradená plotom a vyzerá to tak, že odpad sa tam ukladá dodnes.

Snežienky

Skládka sa rozkladá po oboch stranách cesty nad bývalým JRD, na ľavej strane je zahrnutá, s minimálnym množstvom nového odpadu. V tomto rovinatom teréne je na jej okraji uskladnené drevo. Na pravej strane je ohradená plotom a vyzerá to tak, že odpad sa tam ukladá dodnes.