skládka Biroutova dolinka

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Važec
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza v dolinke, kde bol postavený vlek. Jej zloženie je rôznorodé - plastové fľaše, kovové tyče, kolesá z vozíka, hadice, gumené podložky... Odpad je roztrúsený po okolí. Jedným z možných dôvodov a pôvodcov znečistenia je blízkosť obývanej chaty.