skládka Za záhradami

  • Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec Závažná Poruba
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 8

Identifikácia záťaže

Snežienky

Skládka sa nachádza nad záhradkárskou oblasťou, prechádza do mierneho kopca. Je zarastená nízkym porastom tráv a bylín, miestami kry a stromy. Zdroj znečistenia v súčasnosti predstavujú len malé zvyšky komunálneho odpadu ( sklo, plasty... ) a menší stavebný odpad. Je o ochrannom pásme NAPANTu.