skládka TKO

  • Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Lenartov
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Setová
  • Body: 11

Identifikácia záťaže