skládka TKO Preseľany nad Ipľom

  • Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Levice, obec Šahy
  • Druh: Skládka odpadu
  • Typ: Tradičná
  • Body: 10

Identifikácia záťaže