Sen Ladislava Enviromentálneho

Anna Ridzoňová,Martin Pančík, ekosš
Ladislav Enviromentálny sa raz rozhodol,
že očistí ovzdušie nad vodou.
Keď začal čistiť ovzdušia,
vzbúrili sa proti mešťania.

Chceli mať vzduch otrávený
a so smogom zmixovaný.
On však začal robiť to,
aby bolo vždy čisto.

Keď ho ale vyhnali,
mimozemšťania ho prijali.
Na Marse sa všetci zlostili,
že si vzduch znečistili.

On im ten vzduch očistil
a potom ich opustil.
Prišiel zase na Zem
a tam mali problém.

On ten problém zneškodnil
a celý svet očistil.
Mešťania ho pochválili
a medajlou obdarili.

Už sa naňho nenaštvali
a na Mars ho neposlali.
A keď niekto problém mal,
vyriešil ho Ladislav.

-->