Sen Ladislava Enviromentálneho 2

Anna Ridzoňová,Martin Pančík, ekosš
Zasa prišiel problém ďalší,
Ladislav ho rád vyrieši.
Mešťania to neprijali
a potom ho zas vyhnali.

Ladislav si povedal,
že ho vtedy Mars prijal.
A tak sa tam s chuťou vrátil,
vo vesmíre sa nestratil.

Mali tam dva problémy,
horšie ako na Zemi.
Nevedeli ako sadiť
a prírodu nepoškodiť.

On im ľahko poradil,
ako všetko posadil.
Keď to na Marse posadil,
tak tam nič nepoškodil.

Keď to všetko urobil,
tak sa na Zem nevrátil.
Nechcel už mať život zlý,
ako ľudia na Zemi.

Ľudia ho však zavolali,
aby problémy nemali.
Mali ich tam tridsaťdva,
najhlavnejší  - nerastie tráva.

On im problém vyriešil
a na Mars sa zas vrátil.
Na Zemi už nechcel byť,
ani s nikým sa tam biť.

Na Marse ho mali radi,
preto sa tam zase vrátil.
Keď sa niečo znečistilo,
zasa sa to napravilo. -->