„Mám taký sen.“ – svet bez environmentálnych záťaží

Libuša Bikárová, Enviropozitivni
„Mám taký sen.“ – svet bez environmentálnych záťaží.
 
Na  kraji veľkomesta  bolo jedno veľké opustené miesto, kde ľudia vyhadzovali  znečistený a nepoužitý odpad ,ale netušili, že na tom mieste žije aj vesmírne stvorenie,  ktoré sa volá Rily. Rily bol robot, ktorý sa zbavoval nebezpečného odpadu ktorý ľudia odhodili,  v jeho okolí. Zbavoval sa ho tým, že ho takzvane požieral. Keďže je to nebezpečný odpad, škodil nielen ľuďom, prostrediu, ale aj Rilymu, keď sa ho zbavoval.

V jedno slnečné ráno sa prišli pozrieť na to miesto deti zo školy aj s učiteľkou, ktorá im dovolila porozhliadnuť sa po „skládke”. Keď že  v každej triede sa nájdu aj nezbedníci, táto trieda nebola výnimkou a tými nezbedníkmi  boli  dvaja chlapci Riky a Boby. Keďže Riky a Boby nepočúvali učiteľku,  prepočuli, že  sa môžu  po skládke porozhliadať, ale tak, aby ich učiteľka videla. Riky a Boby  boli takí šťastní  a zasnený, že si nevšimli,  ako ďaleko sú od svojich spolužiakoch  a že sa nachádzajú v blízkosti Rilyho domčeka.

A keď že aj sám Rily bol zaneprázdnený  svojou  prácou, nevšimol si, že v blízkosti jeho domčeka a v jeho okolí sa šantia  Riky a Boby.  Keď Rily  dokončil svoju prácu , išiel si oddýchnuť do svojho domčeka, ale po ceste domou sa stretol s Rikym a Bobym.  Všetci traja sa strašne vyľakali a skryli sa  na najbližšie miesto, kde sa dalo. No po minútke  ich to prešlo a všetci vyšli zo svojich skrýší. Ako  prvý vyšiel Riky, potom Boby a nakoniec Rily.  Necelé dve minúty pozerali na seba a neprehovorili.  Po dvoch minútach prehovoril Riky na Bobyho a spýtal sa ho, že kto to môže byť, no Boby bol ešte stále v pomykove  a nepovedal nič len zrazu sa ozval Rily a povedal : „ Ahoj ja som Rily a prišiel som z vesmíru, aby som to tu vyčistil“.

Keď že už bolo veľa hodín učiteľka a žiaci  volali  na Rikyho a Bobyho,  aby sa vrátili.  Riky a Boby utekali  za spolužiakmi  aby im nič nebolo podozrivé. Vrátili sa a odišli všetci domov. Na druhý deň  Riky a Boby nešli do školy, ale išli hľadať na skládku  Rilyho. No  netrvalo im to dlho a našli  ho. Keď sa zase stretli už sa nezľakli len sa na seba usmiali. Netrvalo im dlho a boli z nich veľkí kámoši. O 2 hodinky sa museli všetci rozlúčiť, lebo Riky a Boby museli sa vrátiť domov. A tak to vyzeral každučký deň Rikyho, Bobyho a Rilyho.  Čim viac sa spoznali tým  silnejšie bolo ich kamarátske puto. Spolu  zažívali kopec dobrodružstiev.

No jedného dňa cez prázdniny sa Riky a Boby rozhodli že ostanú celý deň s Rilym a že rodičom povedia že budú spať u kamaráta. Riky a Boby boli veľmi nedočkavý a tak skoro ráno sa rozutekali  ku Rilymu. No Rilyho nevedeli nájsť. Strašne sa oňho báli lebo už pred týždňom bol nejaký oslabený a nevedeli prísť nato prečo je taký oslabený. Keď ho našli, spal vo svojom domčeku celý zničený. Ani sa nevedel postaviť. Zrazu chlapci započuli nejaké auto , mysleli si že sú to ich rodičia tak išli sa pozrieť a vydelí že je to jedno veľké auto, ktoré bolo plné nebesneného odpadu. Keď sa vrátili k Rilymu on tam nebol . Zrazu započuli  nejaký hluk. Otočili sa a videli ako Ryli požiera ten nebezpečný odpad.  Neskôr  im doplo, že prečo je Rylimu tak zle a chceli mu pomôcť, no nevedeli ako. Vedeli len to že ten nebezpečný odpad musia dostať od Rilyho preč. Skončili už prázdniny a tak sa Riky a Boby museli učiť do školy a nemali toľko času  na Rilyho, ale stále im behalo po hlave  ako by mohli pomôcť Rilymu. Tak sa spýtali pani učiteľky. Pani učiteľka im poradila, žeby mohli  navrhnúť starostovi  mesta aby tu skládku preložili na iné miesto. Chlapci sa nato dali a zapojili do toho aj svojich rodičov.  No bolo to veľmi ťažké, ale za pomoci rodičov presvedčili pána starostu aby tu skládku presunuli  ďalej od mesta a na inú stranu.

Za necelý mesiac bol projekt zrealizovaný a skládka bola presunutá severozápadne od pôvodného miesta. Do toho projektu sa zapojili  všetci ľudia s celého mesta a poupratovali starú skládku a zmenili to na detský park, kde Rily mal svoj vlastný domček. A keď zbadali Rilyho, ľudia si uvedomili že svet bez skládok a nebezpečných odpadoch je krajší a zdravší. A tak sa rozhodli,  že všetky nebezpečné odpady a celkové odpady budú recyklovať tak, aby sa im žilo čo najlepšie a najzdravšie. -->