Mám taký sen

Petra Zlacka, Enviropozitivni
Mám taký sen
 
Jedného dňa sa ľudia rozhodli odcestovať do vesmíru pretože vznikala skládka nebezpečného odpadu, ktorá postupne zaplavovala celú Zem. Na Zem sa ľudia chceli vrátiť keď sa Zem vyčistí od nebezpečného odpadu. Preto tu  nechali iba jedného robota, ktorý sa volal Vilo. Tento Vilo sa snažil každý deň vyčistiť veľké množstvo tohto odpadu. Raz v jedno pekné ráno pri čistení našej Zemi sa veľmi prekvapil. V jednej starej a deravej topánke našiel peknú zelenú rastlinku. O túto rastlinku sa vzorne staral, chránil a ukryl pred ľuďmi. Nechcel aby ľudia zistili, že sa môžu vrátiť, pretože sa bál aby znova neznečistili krásnu planétu Zem. A tak ľudia dlhé roky žili vo vesmíre, kde sa živili len tekutou stravou. Pretože nič nerobili len jedli tak sa stali obéznymi.

Po šiestich rokoch sa kapitán rozhodol vyslať na Zem ďalšieho robota aby zistil, či je možný návrat na Zem. Jeho meno bolo Fioleta. Po príchode Fiolety na Zem ostal Vilo v nemom úžase a na prvý pohľad sa do Fiolety zamiloval. Fioleta si ho spočiatku nevšímala. Neskôr sa stali kamarátmi. Zažili veľmi krásne zážitky a Fioleta opätovala mu city. Keďže sa chcel Fiolete ešte viacej zapáčiť ukázal jej rastlinku. Fioleta hneď vzala rastlinku a odcestovala späť do vesmíru. Keď to videl Vilo postavil si vesmírnu loď a odcestoval za ňou. Fioleta medzitým ukázala kapitánovi rastlinku.

Kapitán prehovoril k ľuďom aby sa vrátili späť. No ľudia to odmietli pretože sa im vo vesmíre veľmi páčilo nakoľko nemuseli nič robiť. A tak zavreli kapitána do jeho kajuty a chceli zničiť Zem aby sa už nemuseli vrátiť. Fioletu dali zlikvidovať. Keď to Vilo zistil išiel Fioletu zachrániť. Potom mu Fioleta vyrozprávala čo chcú ľudia urobiť. A tak sa spoločne rozhodli zachrániť kapitána a Zem. Potom kapitán, Vilo a Fioleta presvedčili ľudí aby vrátili na planétu Zem a spoločnými silami ju vyčistili. Keď ľudia videli aká je Zem krásna bez nebezpečného odpadu v ten deň sa rozhodli, že začnú všetok odpad recyklovať. -->