Čistá Zem

Zuzana Kurťáková 3.M,
Čistá Zem
 
Už si vetrík vanie  svetom,
všetky chyby vidí letom.
Skládka tam a skládka tu je,
 pôda trpí, zlosťou duje.
 
Hlavný prameň, všetko živé,
z toľkej špiny  blúdi, hynie.
Vetrom chváta sila dravá,
z komínov sa derie tmavá.
 
Každý  proces v  rôznej  látke,
končí v nelegálnej skládke.
Zlá chemická výroba!
Sťažuje sa príroda.
 
Spaľované látky z motora
v ovzduší  sa  šíria potvora.
Zbité lesy, ropné škvrny,
všetci sa vyhovárajú. Čo? My?
 
V  baniach trasie sa zem,
 v tmavých chmárach na povrchu zatvárajú oči len.
Hádam všimnú si to skôr než
to čo bolo pekné pre nich nezmizne tiež.
 
Človeku sa pohodovo žije,
keď nik  zo žíl silu nepije.
Prírodu si treba strážiť,
nech z potôčkov sa dá čistá voda piť.
 
Nech všetkým cenu zlata dáva,
každý strom, kvet, lúka, tráva
paralelne  so zeleňou
od najstarších koreňov.
 
Poďme na to, žiadne keci,
chrániť ju jak seba, proste rovno k veci.
Pretože....
Často akty ľuďom k úžitku,
ubližujú nášmu príbytku.                                    
                                                                        
  -->