Mám taký sen – svet bez enviromentálnych záťaží

Dominika Poláčiková 2.A,
Mám taký sen – svet bez enviromentálnych záťaží
 
O tomto svete
nik nehovorí  ako o čistom , plnom krásy,
ale ako o jednom zhnitom kvete,
ktorý  nemá v sebe života
a nie je mu vyjadrená  nijaká milota.
 
Ľudia by to mohli zmeniť
keby prestali o ňom tak zle mieniť.
Mohli by byť čisté rieky, polia, lúky,
bez toxických látok v ovzduší.
 
 Sú zbytočné tieto riadky?
 
Och , Zem naša   prečo tak trpíš?
Ty človek múdry, vzdelaný, prečo všetky pravidlá rušíš?
To ťa tak láka smeť na zem hodiť?
Ty čo za ním ideš, musíš k nej ešte jednu prihodiť?
 
Svet  je takto plný smetí,
aj ryba vo vode sa tomu prizerá.
Ako to potom vyzerá.
 
 
Všetko zlé spôsobujú ľudia
a potom prírodu zato súdia.
 
Človeče spamätaj sa hneď
Nepovedz : „ Ale veď “
 
Ona sa raz proti nám vzbúri
a postaví pred nás velikánske múry !
 
 
                                                                                  Dominika Poláčiková  2.A
  -->