Budúcnosť našej planéty

Henrieta Vargová, Envirokrúžok
BUDÚCNOSŤ NAŠEJ PLANÉTY
.....Prebudila som sa  uprostred nádherného lesa, ktorým pretekala malinká, ale za to dravá bystrina.
Po konároch poskakovali veveričky, pomedzi stromy sa naháňali srnky, zajace, ba i medvede. Neďaleko lesu sídlili indiáni. Bola to malá dedinka, ktorá prekypovala životom. Deti sa učili jazdiť na koňoch a strieľať z luku, maminky varili obed, otcovia lovili, a starí rodičia oddychovali..Tento pohľad bol ako z rozprávky..Všade čistota, láska a šťastie.
Nanešťastie, bol to iba sen. Sen, ktorý ma vytrhol z krutej reality..Keď som otvorila oči, vstala som z postele a uvidela som tu skazu, ktorá sa skrýva pod šerom noci. Síce mám len trinásť rokov, aj tak si uvedomujem problémy, ktorými trpí naša planéta.
Do našich rúk bola zverená príroda, bol nám zverený život..My sme to však pokazili. Z lesov sme spravili smetiská, z lúk parkoviská, a z jazier, ktoré boli kedysi priezračné a čisté sa stali obrovské kaluže plné hnedej tekutiny, ktorá sa letmo podobá na vodu. Áno, sme to my ľudia, čo sklamali matku prírodu.. To ona sa o nás starala už od praveku. Ona nám poskytovala úkryty v podobe jaskýň , ona nám dávala jedlo v podobe bobúľ .To ona nám darovala oheň v podobe blesku, ktorý udrel do stromu. Áno, síce jaskyne sa zborili, niektoré bobule boli jedovaté  a oheň nám často krát ublížil...Ale ona chcela, aby sme sa naučili to, že čo vyzerá na povrchu dobré , vnútri môže byť zlé. Ale príroda sa nemôže brániť  pred nami, pred ľuďmi...Veď to by bolo ako keby ste chceli od matky,  aby v sebaobrane zabila vlastné dieťa. Neurobí to, pretože svoje dieťa miluje nadovšetko. Takže, nebuďme tými zlými deťmi, radšej buďme dobrí a poslušní. Poďme zachrániť našu prírodu ! I keď sa zdá, že je to veľmi zlé a nedá sa s tým nič spraviť, ale pravda je taká, že dá. Pretože pokiaľ bude mať človek vôľu, túžbu, nádej a odvahu, dokáže všetko, čo chce.
-->