Hlasov 41
Hlasov 42
Hlasov 17
Hlasov 12
 • Meno autora:Timea Klopčeková
 • Názov fotografie:Vplyv tepelnej elektrárne na ovzdušie
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 390
 • Meno autora:Timea Klopčeková
 • Názov fotografie:Ovzdušie pomaly zabíja ľudstvo
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 550
 • Meno autora:Timea Klopčeková
 • Názov fotografie:Ekologické problémy spôsobené tepelnou elektrárňou
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 217
 • Meno autora:Timea Klopčeková
 • Názov fotografie:Dôsledky vplyvu tepelných elektrární
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 384
 • Meno autora:Timea Klopčeková
 • Názov fotografie:Budúcnosť ovzdušia o pár rokov
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 386
Hlasov 1044
Hlasov 858
Hlasov 856
 • Meno autora:Martin Hricka
 • Názov fotografie:Pohrebisko odpadu- za obcou Kuchyňa
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 114
Hlasov 64
Hlasov 64
 • Meno autora:Martin Hricka
 • Názov fotografie:Lená obývačka - les za obcou Kuchyňa
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 54
 • Meno autora:Martin Hricka
 • Názov fotografie:Kontrast vodný svet a nezodpovednosť človeka.
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 41
 • Meno autora:Ema Krchová
 • Názov fotografie:Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 11
 • Meno autora:Ema Krchová
 • Názov fotografie:Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom
 • Téma súťaže:Zaťažené na záťaž
Hlasov 11
Hlasov 12