Fotozáťaž – hlasovanie

Prihlasovanie fotografií do 1. kola fotografickej súťaže bolo ukončené. V priebehu januára môžete hlasovať za najlepšiu fotografiu na tému „Šokujúca Enviróza“  
 
Hodnotenie prihlásených fotografií prebieha na dvoch úrovniach:

  1. Verejné hlasovanie – prebieha on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook do konca januára 2014. Po jeho ukončení bude zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov.
     
  2. Odborná porota – hodnotenie 5-člennou porotou zloženou z odborných pracovníkov SAŽP sa uskutoční po ukončení on-line hlasovania. Porota vyberie jednu fotografiu na základe týchto kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie. Porota môže vybrať aj fotografie, z ktorých sa zostaví putovná výstava.
Podrobné informácie nájdete v štatúte súťaže – cieľ, pravidlá, postup, technické požiadavky, hodnotenie a bodovanie, téma a harmonogram 1. kola.