Najlepšia fotka

1. kolo Fotozáťaže, súťaže o najlepšiu fotografiu na tému Šokujúca Enviróza, sa úspešne ukončilo a vyhodnotilo. Do súťaže bolo prihlásených 22 fotografií od 12 autorov

Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získalo hlasy celkovo 19 fotografií. Autori týchto fotografií získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa tabuľky uvedenej v Protokole o vyhodnotení. Najviac hlasov a zároveň najviac bodov (10) získala fotografia s názvom Príroda sa nezaprie od Ivany Štefkovičovej z hráčskej skupiny Greenpeaces, Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany.

Po ukončení verejného hlasovania zasadala 5-členná odborná porota, ktorá sa rozhodla oceniť fotografiu Pavla Faťuna zo Základnej školy s MŠ na Tajovského ulici v Poprade. Pavol Faťun získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá mu bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Všetkým oceneným držíme palce aj v blížiacom sa 2. kole súťaže.