Odštartované

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odštartovala nový školský program pod názvom Enviróza.
 
Enviróza je zameraná na mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Hlavným cieľom je získavanie a šírenie informácií o tejto problematike. V prenesenom slova zmysle ide o pozitívnu nákazlivú chorobu, o akúsi environmentálnu epidémiu či dokonca vírusové šírenie informácií o tejto problematike.

Program prebieha vo formáte outdoorovej hry prostredníctvom webového portálu www.enviroza.sk, a to v troch krokoch: hráči počas hry hľadajú a určujú environmentálne záťaže, publikujú svoje údaje on-line a zbierajú body, teda skórujú.
 
Nainfikovať vírusom Envirózy a stať sa hráčmi v školskej hre môžu žiaci, študenti a učitelia II. stupňa základných škôl a stredných škôl.
 
Školu do hry registruje učiteľ (prípadne vedúci krúžku), pôsobiaci na danej škole, a to prostredníctvom on-line registračného formulára.
 
Všetky informácie o hre – hlavných krokoch, pravidlách, registrácii sa nachádzajú v časti Zisti info.
 
Tlačová správa – SAŽP, 10. 10. 2013

V prípade otázok napíšte na kontaktný e-mail programu info@enviroza.sk.