Zaslané poštou

Na meno pedagóga a adresu zaregistrovanej školy boli zaslané nasledovné publikácie: 
 
Metodická príručka – sprevádza základnými krokmi v programe;
 
Pracovné listy – obsahujú 50 aktivít pre žiakov a študentov rozdelených do piatich tém: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaží, Voda, Pôda a horninové prostredie, Ľudské zdravie;
 
Informačný plagát – poskytuje základne informácie o hre.
 
Ak patríte medzi zaregistrované školy, ale v priebehu najbližších dní vám publikácie neboli doručené, napíšte na kontaktný e-mail: info@enviroza.sk
 
Publikácie sa v elektronickej verzii nachádzajú aj na portáli programu. Učiteľ si ich môže stiahnuť vo svojom užívateľskom konte, v časti Možnosti konta – Dokumenty.