Publikácie

Pre hráčov zapojených do školskej hry Enviróza sú k dispozícii tri druhy publikácií:
 
Metodická príručka – sprevádza základnými krokmi v programe;
 
Pracovné listy – obsahujú 50 aktivít pre žiakov a študentov rozdelených do 5 tém: Environmentálne záťaže, Druhy environmentálnych záťaži, Voda, Pôda a horninové prostredie, Ľudské zdravie;
 
Informačný plagát – poskytuje základne informácie o hre.
 
Publikácie sa v elektronickej podobe nachádzajú v užívateľskom konte učiteľa, v časti Možnosti konta – Dokumenty. Na zaregistrované školy budú v priebehu decembra 2013 zaslané aj tlačené verzie týchto publikácií.