Sprievodné súťaže

V rámci školskej hry Enviróza budú priebežne počas školského roka prebiehať tri druhy sprievodných súťaží, v ktorých môžete nazbierať body navyše.
 
Vyhlasovateľom súťaží je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Ich spoločným cieľom je šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, o rizikách a význame riešenia tejto problematiky.
 
Každá súťaž má svoj vlastný štatút – pravidlá, postup, systém hodnotenia a bodovania, tému a harmonogram.
 
Oboznámte sa už teraz s jednotlivými druhmi súťaží:
 
Fotozáťaž – súťaž o najlepšiu fotografiu 
Infoška – súťaž o najlepšiu informačnú aktivitu
Sci-fi – súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh
 
Realizačný tím programu