6. ROČNÍK ENVIRÓZY JE ZA NAMI

Školský program Enviróza pokračoval v školskom roku 2018/19 svojím 6. ročníkom. Formát outdoorovej hry, vyvinutej za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, sa úspešne podarilo rozbehnúť v školskom roku 2013.  Každoročným oživením bývala sprievodná kampaň, ktorá mala zvýšiť atraktivitu programu. V školskom roku 2016/17 zaujal napríklad EnviroART, ktorý mladej generácii priblížil princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u WASTE art-u východzajúceho z hlbinnej ekológie. Tento školský rok sme kampaňou # aktivujsa reagovali na zvyšujúci sa záujem mladých ľudí aktívne prispievať k ochrane a staroslivoti o životné prostredie.

Aktuálne ukončený ročník programu Enviróza nám potvrdil to, čo sme už sami cítili. Po uplynutí istého času prichádza obdobie hodnotenia a čas, kedy je potrebné uvažovať o zmenách. V tomto prípade takých, ktoré otvoria nové možnosti a odkryjú ďalší, skrytý potenciál tohto programu. S Envirózou v novej podobe avšak so zachovaním jej idey a grafickej identity prídeme aj v ďalšom školskom roku.