Aktuálne v novom roku

Hlasovať o najlepšiu selfie môžete do konca januára 2015 na: http://enviroza.sk/informuj/fotozataz  
 
V priebehu januára 2015 bude vyhlásená aj súťaž Sci-fi o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému 100% recyklácia.
 
V mesiacoch január – marec 2015 sa v rôznych častiach Slovenska uskutočnia metodické dni pre učiteľov zamerané aj na školský program Enviróza. V priloženom harmonograme nájdete údaje o mieste a termíne ich konania ako aj kontaktný e-mail v prípade vášho záujmu o účasť.
 
Harmonogram metodických dní