Budúcnosť v zlomoch?

Vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší vedecko-fantastický príbeh.

V školskom roku 2013/2014 bolo do súťaže SCI-FI prihlásených 35 príbehov od 36 autorov a 15 hráčskych skupín. Hodnotenie sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach:

  1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook. Po jeho ukončení bolo zostavené poradie 10 sci-fi príbehov s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (627) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získal Vianočný príbeh od Paulíny Čupkovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica, Poprad).
     
  2. Odborná porota hodnotila súťažné príbehy na základe nasledujúcich kritérií: a) cieľ a téma súťaže, b) originalita myslenia a kreativita, c) vedomosti o téme, d) pointa príbehu. Do užšieho výberu posunula 12 príbehov, z ktorých hlasovaním zvíťazil príbeh Projekt TZ (tektonický zlom) od Miriam Gajdošovej z hráčskej skupiny Rtím (Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča). Autorka získava 3 body pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá jej bude zaslaná poštou.

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania, 12 príbehov v užšom výbere.
Tlačová správa – 10. 6. 2014, zdroj: SAŽP