Čo sa skrýva v Novoveskej Hute?

6 žiakov Strednej odbornej školy zo Starej Ľubovne a 10 žiakov Základnej školy s materskou školou na Tajovského ulici 17 v Poprade muselo 17. 9. 2014 ráno vstávať skôr ako zvyčajne. Dôvodom bola zaslúžená odmena – celodenná exkurzia do Novoveskej Huty a Levoče.
 
Spolu so svojimi učiteľkami mali možnosť zažiť to, čo sa bežnému človeku tak ľahko nepodarí – 1,5 hodiny dlhú prehliadku v štôlni Mária v Novoveskej Hute, kde sa ťaží sadrovec. Táto baňa je stále funkčná, takže žiaci mohli vidieť baníkov priamo pri práci,  sadnúť si do vozíka prepravujúceho baníkov, či vidieť ako sa nabíjajú vozíky slúžiace na presun vyťaženého sadrovca.
 
Pútavá prehliadka za doprovodu dvoch baníkov bola naozaj autentická a všetci vyšli von na denné svetlo zablatení a zašpinení ako skutoční baníci. Na nálade to však neubralo a po odovzdaní drobných cien a tričiek s logom Envirózy sa všetci presunuli do neďalekej Levoče, kde nasledoval obed, prehliadka mesta so sprievodkyňou a návšteva kostola sv. Jakuba s oltárom slávneho Majstra Pavla.
 
Deň plný zážitkov určite stál za to a všetci odchádzali domov spokojní.