Súťaž Trióza je opäť vyhlásená !

Nastal čas vyhlásiť opäť Triózu !

Tento ročník Triózy venujeme novej téme s názvom „EnviroART“, ktorý približuje a dáva možnosť vyskúšať si princípy tvorby významného štýlu moderného umenia Land art-u a WASTE art-u východzajúceho z hlbinnej ekológie.

Na chvíľu sa stanete poslami a vytvoríte odkaz - dielo použitím prírodných, či odpadových materiálov na školskom dvore. EnviroART so sebou nesie odkaz pre svet, pre ľudstvo ako výstrahu pred vznikom rôznych environmentálnych záťaží v globálnom, ale aj lokálnom meradle, prispieva tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému.

Tým, že diela a dielka sú pominuteľné, ich existencia môže často pretrvávať iba okamih, pár minút či sekúnd. Diela sú vystavené rôznym poveternostným vplyvom, prírodným podmienka a to im dodáva nový rozmer. Pre hlbšie udržanie estetického zážitku je potrebné zvečniť podobu diela a to fotografiou, videom a úvahy. 

Všetky potrebné informácie získate na Trióza, Fotozáťaž, Infoška, Sci-fi.

Ukončenie súťaže je 30.júna 2017.

Výhercovia budú vyhodnotení v septembri a odmenení veľmi zaujímavými cenami.