EnvirOtázniky o doprave

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila jubilejný X. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí, ktorá je určená žiakom II. stupňa základných škôl.
 
Cieľom je zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách.

Tohtoročné otázky sú zamerané na problematiku dopravy a rozdelené do 6 tém:
  • História dopravy
  • Doprava a jej vplyv na životné prostredie
  • Pohon a pohonné hmoty
  • Mobilita v mestách
  • Dopravné prostriedky a značky
  • Doprava budúcnosti
Termín uzávierky súťaže je 31. marec 2015.
 
Traja najúspešnejší riešitelia získajú hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia. Špeciálnu cenu do súťaže venuje aj v tomto ročníku Európska environmentálna agentúra.
 
Propozície súťaže
 
Viac informácií nájdete na portáli www.envirotazniky.sk.