EnvirOtázniky vyriešené

Do IX. ročníka olympiády o životnom prostredí sa prihlásilo 882 žiakov II. stupňa z celkového počtu 162 základných  škôl.
 
Olympiáda tento rok pozostávala zo 60 otázok zameraných na problematiku environmentálnych záťaží, rozdelených do 6 okruhov:
 
 1. Environmentálne záťaže
 2. Školský program Enviróza
 3. Druhy environmentálnych záťaží
 4. Pôda a horninové prostredie
 5. Voda
 6. Ľudské zdravie
 
Najúspešnejší boli žiaci z východného Slovenska. Víťaz dosiahol 57 bodov a získava športové ceny v hodnote 400 eur. Žiaci na druhom až desiatom mieste získavajú vecné ceny v celkovej hodnote 660 eur. Všetkým žiakom, ktorí v súťaži získali 50 a viac bodov, budú zaslané diplomy za úspešné absolvovanie olympiády.
 
Víťazi IX. ročníka súťaže EnvirOtázniky:

 1. Róbert Karpiel 
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné

 1. Simona Tomková
Základná škola, Budovateľská 9, Snina

 1. Chiara Frandoferová
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné

 1. Damián Palašta
Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24, Humenné

 1. Peter Mento
Základná škola J. Urbana, Jenisejská 22, Košice – Sever

 1. Veronika Schlencová
Základná škola, Budovateľská 1992/9, Snina

 1. Veronika Mentová
Základná škola J. Urbana, Jenisejská 22, Košice – Sever

 1. Martina Vargová
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky

 1. Michal Adamovič
Základná škola, Sadová 620, Senica

 1. Jakub Gombík
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač
 

Blahoželáme víťazom a ďakujem všetkým zúčastneným!

Viac informácií nájdete na stránke www.envirotazniky.sk