EnvirOtázniky

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila IX. ročník olympiády o životnom prostredí s názvom EnvirOtázniky, ktorá je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl.
 
Tento ročník súťaže sa realizuje v rámci projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR. Šesť tematických okruhov (60 súťažných otázok) je práve preto zameraných na problematiku environmentálnych záťaží:
  1. Environmentálne záťaže
  2. Školský program Enviróza
  3. Druhy environmentálnych záťaží
  4. Pôda a horninové prostredie
  5. Voda
  6. Ľudské zdravie
Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia a Európskej environmentálnej agentúry.
 
Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na webovej stránke www.envirotazniky.sk