Enviróza je späť...

Po dlhšej odmlke sa vám znovu ozývame s novinkami ohľadom Envirózy.
Školy sa otvorili, žiaci sa vrátili do tried. Ostáva pár týždňov do konca roka a vy rozmýšľate nad zaujímavými aktivitami, ktoré sa dajú robiť vonku?

Chceli by ste pre seba a svojich žiakov získať ako výhru celodennú exkurziu pre cca 35 ľudí?

Do 30. júna máte stále možnosť zapojiť sa  do Envirózy. Tentoraz sa nemusíte trápiť naháňaním sa za čo najväčším množstvom bodov. Stačí zmapovať čo najväčší počet environmentálnych záťaží. Ideálne čo najbližšie...

Škola s najväčším počtom zmapovaných záťaží automaticky vyhráva celodennú exkurziu pre cca 35 žiakov (SAŽP hradí dopravu, stravu, vstupné, sprievodcu).

Ostatné zapojené školy sú v žrebovaní o ďalšie 3 celodenné exkurzie (za každú zmapovanú a publikovanú environmentálnu záťaž získajú do žrebovania 1 žreb).

Všetky zapojené školy, ktoré nevyhrajú exkurziu, získajú balík propagačných predmetov.
Poznámka:  Do terénu môžu ísť žiaci iba s dospelou osobou (môže to byť učiteľ, vedúci krúžku, ale aj rodič) pričom musia dodržať bezpečnostné opatrenia.

Exkurzie sa budú realizovať v súlade s prijatými opatreniami pred šírením nákazy Covid-19.

Neváhajte a zaregistrujte svoju školu a hráčsku skupiny už dnes. Tešíme sa na vaše príspevky.