Enviróza na YouTube

Nový šat získala v ďalšom kole Envirózy  aj Infoška. Hráči majú tentokrát možnosť súťažiť o najlepšie informačné video.
Video by malo informovať o realizácii programu Enviróza v škole formou správy. Môže byť určené spolužiakom, rodičom alebo verejnosti. Minimálny rozsah: 1 minúta.

Zaujímavosťou je, že všetky videá budú priebežne vystavované na kanáli Envirózy na serveri YouTube.com, kde bude súbežne prebiehať aj verejné hlasovanie.

Štatút súťaže – pravidlá, postup pre prihlasovanie videí, hodnotenie a technické požiadavky