Enviróza (re)štartuje


Dnes 7. októbra 2019 je oficiálne spustený siedmy ročník školského programu Enviróza a druhé kolo kampane #aktivujsa.

Pre hráčov sme pripravili viaceré zaujímavé novinky:
  1. Za šesť rokov realizácie programu došlo ku generačnej výmene hráčov v skupinách, preto od tohto ročníka majú hráčske skupiny možnosť opätovne navštíviť už zmapované lokality EZ, čo v predošlých ročníkoch nebolo možné. Opätovná registrácia nie je potrebná, to musia urobiť len nové hráčske skupiny. Body získané v predchádzajúcich ročníkoch sa do celkového skóre Envirózy nezapočítavajú. 
  2. Novou motiváciou a odmenou pre každého zapojeného je to, že si hráčska skupina môže vybrať úroveň, ktorú chce v súťaži dosiahnuť a tým aj ceny o ktoré zabojuje. Na základe počtu zmapovaných a publikovaných EZ, ale aj uskutočnených aktivít môžete súťažiť o balíček propagačných predmetov, alebo o účasť na celodennej exkurzii a tí najaktívnejší dokonca na tábore. Čím vyššie celkové skóre  na danej úrovni bude mať hráčska skupina, tým viac miest na exkurzii/tábore získa.
Úroveň Podmienky Cena
1 Zmapovanie a publikovanie 3 EZ a uskutočnenie 1 aktivity #aktivujsa balíček propagačných materiálov
2 Zmapovanie a publikovanie 6 EZ a uskutočnenie 2 aktivít #aktivujsa účasť na celodennej exkurzii
3 Zmapovanie a publikovanie 9 EZ a uskutočnenie 2 aktivít #aktivujsa účasť na tábore Ekotérium
 

        Viac informácií nájdete na: http://enviroza.sk/zisti-info/hra (časť Dokedy sa hrá a ako sa hodnotí).

  1. Novinkou kampane #aktivujsa je možnosť online hlasovania o najlepšiu reportáž. Viac informácií a harmonogram kampane nájdete tu.
 
Veríme, že tieto zmeny budú motivovať nie len registrované hráčske skupiny, ale pritiahnu aj nových hráčov.