Fotozáťaž – ťažké rozhodovanie

V druhom kole Fotozáťaže to porotcovia nemali jednoduché. O ich priazeň súťažilo 87 fotografií na tému Odkazy z Envirózy. Vybrať najlepšiu bolo veľmi ťažké, o čom svedčí udelenie dvoch Cien poroty.

Vo verejnom hlasovaní na webovom portáli hry a na sociálnej sieti facebook získali hlasy všetky prihlásené fotografie. Po ukončení hlasovania bolo zostavené poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Najviac hlasov (157) a zároveň najviac bodov pre svoju hráčsku skupinu (10) získala fotografia s názvom Toto nechceme! od Vanessy Olekšákovej z hráčskej skupiny Snežienky (Základná škola s MŠ, Komenského ulica 587/15, Poprad).Odborná porota sa pre veľký počet kvalitných fotografií rozhodla spraviť výnimku a udeliť dve rovnocenné Ceny poroty: 1. Patrikovi Vyhnálikovi z hráčskej skupiny EKOEKONÓMOVIA (Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra) za fotografiu Sme takí bohatí, aby sme takto plytvali? a 2. Renate Vrankovej z hráčskej skupiny Greenpeaces (Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany) za fotografiu Radšej lastovičky. Obaja autori fotografií získavajú 10 bodov pre svoju hráčsku skupinu, diplom a vecnú cenu, ktorá im bude zaslaná poštou.

        

Protokol o vyhodnotení – záznam z hodnotenia, rozdeľovník bonusových bodov z verejného hlasovania.

Tlačová správa – 11. 6. 2015, zdroj: SAŽP